AMORTERA VS BÖRSEN

Dagens relativt låga räntor gör det lönsammare att placera pengarna på börsen med en bra riskspridning som i tex indexfonder.

Att det kommer att vara fortsatt låga räntor kan man också vara ganska säker på. Logiken är att saker som det finns mycket av är billiga. Idag är det många kineser och indier som sparar pengar till sin pension. Följaktligen är tillgången på pengar god och därmed blir utlåningsräntorna låga för lång tid framöver.

En boränta på 1,5% är lägre än börsens genomsnittliga avkastning på 7.6% (börsens genomsnittliga avkastning de senaste 100 åren. Då är inflationen avräknad). Du kan enkelt simulera vad som lönar sig bäst för dig genom att följa länken nedan.

Amorteringskrav
Amorteringskravet gäller när du tar ett nytt lån. Amorteringskravet gäller för nya lån, inte lån som du redan hade den 1 juni 2016 när reglerna började gälla. Tänk dock på att även om lagkravet inte gäller för ditt lån innebär det ingen rättighet att slippa amortera – långivaren kan ändå begära att du amorterar på ditt lån.

Banken kan även begära att du amorterar mer än vad som står i reglerna. Du måste amortera på ditt bolån om du har en belåning som är högre än 50 procent av bostadens marknadsvärde. Följande gäller:

  • Är belåningsgraden över 70 procent ska du amortera 2 procent per år på lånebeloppet
  • Är belåningsgraden över 50 procent och högst 70 procent ska du amortera 1 procent per år på lånebeloppet.