AMORTERA VS BÖRSEN

Amortering av skulder för att minska sin skuldbörda kan vara en bra idé, men är det verkligen det bästa sättet att spara pengar? Flera finansministrar har hävdat att amortering är det mest fördelaktiga sparalternativet. Genom att jämföra räntekostnaderna under ett år med vad man skulle kunna tjäna på börsen med motsvarande belopp kan man få en bättre uppfattning. En allmän tumregel är att den genomsnittliga årliga värdeökningen på börsen brukar ligga runt 8%.