CHECKLISTA FÖR FUNDAMENTAL AKTIEANALYS

Texten ger en checklista som kan hjälpa en person att bedöma om ett företag är värt att investera i eller inte. Varje kriterium på listan får poäng i en röd, gul eller grön skala och en högre poäng innebär inte nödvändigtvis ett bättre företag eftersom olika kriterier har olika vikt. Att använda checklistan ger en mer sund bedömning än att inte göra någon bedömning alls.