CHECKLISTA FÖR FUNDAMENTAL AKTIEANALYS

Med hjälp av nedanstående enkla men omfattande checklista kan du bilda dig en uppfattning om företaget är värt att investera i eller inte. Varje kriterium ges  poäng i en röd, gul, grön skala. Fler poäng innebär inte per automatik ett mer kvalitativt företag eftersom kriterierna har olika värde. Dock ger det dig en sundare bedömning än om du inte skulle ha gjort något försök alls.